รายวิชาที่มีอยู่

แนะนำการเข้าใช้ระบบ

  • เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Browser) ควรใช้ Google Chrome
  • เลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงผลมี Thai กับ English
  • เข้าสู่ระบบให้คลิกที่คำว่า เข้าสู่ระบบ  หรือไปที่บล็อคเข้าสู่ระบบ
  • ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 
  • หากกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผิดจะไม่สามารถเข้าระบบได้

การเข้าระบบ


เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฎชื่อของผู้รับการฝึกอบรมด้านบนขวา
เข้าสู่ Internet Competency Base Training ตามรูปด้านล่าง

Line ศน.วิมาน 08 4920 5559